DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN HUYỆN

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN HUYỆN

CHI TIẾT DANH BẠ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

I. HĐND – UBND HUYỆN

* Lãnh đạo HĐND huyện

 

Đỗ Văn Ruẫn

Chủ tịch HĐND huyện

3.891.236

Lò Đông Anh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

3.891.727

II. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Vàng A Cử

Chủ tịch UBND

3.891.242

Vàng A Hờ

Phó Chủ tịch UBND

3.891.220

Lò Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND

3.891.999

Trần Văn Thượng

Phó Chủ tịch UBND

3.891.221

III. CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC

* Văn phòng UBND huyện

Nguyễn Thái Châu

Chánh Văn phòng UBND

3.891.230

Ngyễn Văn Tăng

Phó Văn phòng UBND

3.891.313

Trần Đức Trọng

Phó Văn phòng UBND

3.891.726

Hoàng Văn Chung

Phó Văn phòng UBND

3.891.776

* Phòng Nội vụ

 

Ngô Văn Thanh

Trưởng phòng

3.891.225

Lò Văn Thành

Phó phòng

 

Lò Đại Nghĩa

Phó phòng

3.891.283

* Phòng Nông nghiệp &PTNT

Nguyễn Trọng Huế

Quyền Trưởng phòng

3.891.669

Mai Xuân Chi

Phó phòng

3.509.487

* Phòng Tư pháp

Vì Văn Diện

Trường phòng

3.891.126

Nguyễn Thị Phượng

Phó phòng

 

* Phòng Văn hóa – Thông tin

Nguyễn Mạnh Thắng

Trưởng phòng

3.891.689

Nguyễn Mạnh Dũng

Phó phòng

3.891.818

Nguyễn Đăng Thành

Phó phòng

3.891.302

* Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đinh Quốc Lịch

Trưởng phòng

3.891.206

Trần Văn Ngọc

Phó phòng

3.501.588

Đinh Quang Bạo

Phó phòng

 

* Phòng Giáo dục - Đào tạo

Cù Huy Hoàn

Trưởng phòng

3.891.233

Trần Văn Tỉnh

Phó phòng

3.891.274

Nguyễn Tiến Thắng

Phó phòng

3.891.121

Nguyễn Thị Thu Hường

Phó phòng

2.212.889

* Phòng Y tế

Lò Văn Tính

Trưởng phòng

3.891.558

* Phòng Dân tộc

Mùa A Tủa

Trưởng phòng

3.891.499

Nguyễn Đức Đô

Phó phòng

 

* Phòng LĐTB&XH

 

Bùi Xuân Thức

Trưởng phòng

3.508.939

Dương Anh Thơ

Phó phòng

 

Nguyễn Văn Tiến

Phó phòng

3.891.523

* Thanh tra huyện

Nguyễn Minh Loạt

Trưởng phòng

3.891.308

Nguyễn Đình Hùng

Phó phòng

 

* Phòng Công thương

Nguyễn Minh Trịnh

Trưởng phòng

3.891.364

Hờ A Tà

Phó phòng

 

Lò Văn Lún

Phó phòng

3.891.288

* Phòng Tài nguyên & Môi trường

Nguyễn Xuân Tiến

Trưởng phòng

3.891.339

* Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

 

Quàng Ngọc Tiên

Giám đốc ĐKQSQĐ

3.891.687

* Trung tâm dạy nghề

Vũ Thế Hiệp

Giám đốc TTDN

 

Nguyễn Phương Thảo

Phó giám đốc TTDN

 

* Trung Tâm GD - Chữa bệnh – XH

Ngô Hồng Long

Giám đốc TTGD-CBXH

 

Bùi Như Lữ

Phó Giám đốc TTGD-CBXH

 

* Trung tâm phát triển quỹ đất

 

Nguyễn Xuân Hải

Giám đốc

3.891.939

Thào A Thếnh

Phó giám đốc

3.891.929

* Ban quản lý dự án

Lê Hồng Nam

Giám đốc

3.891.366

Nguyễn Quốc Tiến

Phó Giám đốc

3.891.367

* Trạm khuyến nông – khuyến ngư

Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng trạm

3.891.786

Cà Văn Thành

Phó trạm

3.891.639

Tin tức khác

DỊCH VỤ CÔNG DÂN
Thông Tin

Tọa độ: 21°15′28″B, 103°14′21″Đ

Điện Biên Đông

Địa lý

Huyện lỵ:

Thị trấn Điện Biên Đông

Vị trí:

Phía đông nam tỉnh Điện Biên

Diện tích:

1.206.39km2

Số xã, thị trấn:

13 xã, 1 thị trấn

Dân số

Số dân

Hơn 61 nghìn người

Mật độ

51,16

người/km2

Thành phần dân tộc:

Thái, Kinh,

H’Mông, Dao,

Lào, Khơ Mú

Hành chính

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân:

Đỗ Văn Ruẫn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân:

Vàng A Cử

Bí thư Huyện ủy:

Đỗ Văn Ruẫn

Thông báo
Các chuyên mục
Lượt truy cập
  • Hôm nay 78
  • Tổng lượt truy cập 156,678