UBND huyện họp Quý I, năm 2019

Thời gian đăng: 3/29/2019 3:16:12 PM

Ngày 28/3/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Ngọc La, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; UBND huyện Điện Biên Đông đã họp Quý I để thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng.

T3.jpg

Đồng chí Bùi Ngọc La, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyệnchủ trì phiên họp

       Theo báo cáo các cơ quan, đơn vị đã triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 và đạt kết quả tích cực, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Các mặt văn hóa xã hội có sự chuyển biến tiến bộ; Công tác phòng chống rét, dịch bệnh được chú trọng; Cây trồng, vật nuôi phát triển tốt; Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được được quan tâm; Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững cụ thể: Tổng thu ngân sách đạt 216.267 triệu đồng tăng 73.394 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018; 22.183 học sinhở các cấp bậc học, tăng 639 học sinh so với cùng kỳ năm 2018, đạt 97,94% KH tỉnh giao, đạt 96,84% KH huyện giao; Tổng đàn gia súc, phát triển đến 82.751 con, tăng 4.983 con so với  cùng kỳ năm 2018, đạt 124,39 % KH tỉnh giao; Tổng diện tích gieo trồng lúa nước vụ Đông xuân: 725,2ha, tăng 14,3 ha so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,45% so với kế hoạch tỉnh, huyện giao.

T31.jpg

Toàn cảnh phiên họp

     Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về công tác triển khai thực hiện xây dựng 9 trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2019, việc giao đất, giao rừng, cấp giấy CNQSDĐ trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, giao khoán khoanh nuôi tái sinh, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, việc triển khai chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững các xã; Hướng dẫn giúp đỡ xã Luân Giói và các xã còn lại để hoàn thành tiêu chí NTM theo kế hoạch...

      Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần thực hiện các nhiệm vụ sau: Các tổ công tác chủ động tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ; Tập trung quản lý chặt chẽ, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tiếp tục kiểm soát thống kê báo cáo hàng tháng tổng đàn gia súc, gia cầm; Tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan đến tổ chức thực hiện việc trồng rừng, giao khoán khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng theo kế hoạch vốn được giao 2019; Tiếp tục hướng dẫn giúp đỡ xã Luân Giói và các xã còn lại để hoàn thành tiêu chí NTM theo kế hoạch và thu ngân sách địa bàn theo kế hoạch được HĐND huyện giao. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận vay vốn ưu đãi để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; sớm giải quyết hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan đến công tác bồi thường GPMB các công trình: Thủy Điện Sông Mã 3, giai đoạn 2 (Khu vực lòng hồ); Đường Phì Nhừ - Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch giao, sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng; Giám sát chặt chẽ chất lượng và tiến độ các công trình dự án đầu tư.

Nguồn tin: Ban Biên Tập

 • THƯ VIỆN ẢNH
  • VĂN BẢN MỚI
 • Số/Ký hiệu: 814/GM-UBND
  Mời họp UBND huyện tháng 10
 • Số/Ký hiệu: 61/2018/NĐ-CP
  Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Số/Ký hiệu: 1137/UBND-TTTH
  V/v: Triển khai liên thông gửi, nhận văn bản điện tử từ UBND huyện, thị xã, thành phố xuống UBND các xã, phường, thị trấn.
 • Số/Ký hiệu: 19/2014-QĐ-TTg
  Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
 • Số/Ký hiệu: 12341
  Văn bản chỉ đạo của Sở thông tin và truyền thông về việc tăng cường hoạt động ứng dụng CNTT
 • CHUYÊN MỤC VIDEO
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: