TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NHÀ Ở NĂM 2019

Thời gian đăng: 3/15/2019 10:14:28 AM

Ngày 11/3, Chi cục Thống kê huyện Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

TH.jpg

Đồng chí Vàng A Hờ - PCT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian 04 ngày từ ngày 11/3 đến ngày 14/3, các đại biểu được triển khai kế hoạch tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; thông báo phân công thành viên ban chỉ đạo, văn phòng ban chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổng điều tra dân số và nhà ở; nội dung điều tra, cách ghi các loại phiếu điều tra; phương pháp thu thập thông tin; các danh mục và bảng phân loại thống kê; quy trình xử lý thông tin…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vàng A Hờ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 rất quan trọng, được Bộ Chính trị, Chính phủ quan tâm, đã ban hành Chỉ thị giao cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt. Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Ban Chỉ đạo huyện cần tập trung theo dõi các nội dung hướng dẫn của giảng viên để triển khai; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn; xây dựng kế hoạch tập huấn cho các địa phương, tuyển chọn các điều tra viên, tổ trưởng chất lượng để đảm bảo chất lượng cuộc Tổng điều tra; phân công các thành viên ban chỉ đạo bám sát, hỗ trợ các xã, thị trấn đảm bảo thực hiện đúng thời gian, tiến độ; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và đồng tình, ủng hộ…

Nguồn tin: Nguyễn Thịnh – Đài Điện Biên Đông

 • THƯ VIỆN ẢNH
  • VĂN BẢN MỚI
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/QĐ-UBND
  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 814/GM-UBND
  Mời họp UBND huyện tháng 10
 • Số/Ký hiệu: 61/2018/NĐ-CP
  Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Số/Ký hiệu: 1137/UBND-TTTH
  V/v: Triển khai liên thông gửi, nhận văn bản điện tử từ UBND huyện, thị xã, thành phố xuống UBND các xã, phường, thị trấn.
 • Số/Ký hiệu: 19/2014-QĐ-TTg
  Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
 • Số/Ký hiệu: 12341
  Văn bản chỉ đạo của Sở thông tin và truyền thông về việc tăng cường hoạt động ứng dụng CNTT
 • CHUYÊN MỤC VIDEO
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: