Huyện Ðiện Biên Ðông sẵn sàng cho Ðại hội Mặt trận Tổ quốc

Thời gian đăng: 4/8/2019 2:19:11 PM

ĐBP - Theo kế hoạch, Ðại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ðiện Biên Ðông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra vào giữa tháng 5/2019. Ðể đại hội diễn ra thành công, thời gian qua Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn tổ chức đại hội cấp cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội.

4-2.jpg

Thành viên Ủy ban MTTQ huyện Ðiện Biên Ðông kiểm tra các văn bản, giấy tờ chuẩn bị cho đại hội vào giữa tháng 5 tới.

Thời gian này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ðiện Biên Ðông đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, như: Chuẩn bị văn kiện đại hội, nhân sự đại hội; in tài liệu, giấy mời; hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và dự kiến chương trình hành động nhiệm kỳ mới… Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban, tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo công tác chuẩn bị được toàn diện, hiệu quả và đúng tiến độ. Ðến nay công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lò Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ðiện Biên Ðông, cho biết: Ðại hội là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng về tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được thực hiện tốt. Việc tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở sẽ tạo điều kiện để huyện tổ chức tốt đại hội cấp huyện. Ðến nay, cơ bản hoàn thành 80% khối lượng công việc theo chỉ đạo của cấp ủy đảng và MTTQ cấp trên.

Một trong những nội dung quan trọng được Ủy ban MTTQ huyện đặc biệt chú trọng đó là việc xây dựng đề án nhân sự trình tại đại hội. Hiện nay, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần, chú trọng tính đại diện đầy đủ các giới, ngành, thành phần tôn giáo, dân tộc và những người có trình độ, có tâm huyết với công tác mặt trận. Theo đó, cơ cấu nhân sự cho nhiệm kỳ mới với số lượng dự kiến 57 người, đảm bảo cơ cấu người ngoài Ðảng từ 25 - 30% theo đúng quy định. Về trình độ, MTTQ huyện xây dựng đề án nhân sự với 22/57 người có trình độ đại học, còn lại chủ yếu là cao đẳng và trung cấp. Lựa chọn đưa vào cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ mới những người thật sự có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao với công tác mặt trận.

Việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đại hội và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ðiện Biên Ðông nhiệm kỳ qua cũng cơ bản hoàn thành. Các báo cáo được chuẩn bị chu đáo, đánh giá đúng tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; kết quả hoạt động theo 5 nội dung chương trình của MTTQ trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật là việc thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cùng với công tác chuẩn bị các bước cho đại hội, MTTQ huyện đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguồn tin: Bài, ảnh: Phong Vân - Báo ĐBP

 • THƯ VIỆN ẢNH
  • VĂN BẢN MỚI
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/QĐ-UBND
  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 814/GM-UBND
  Mời họp UBND huyện tháng 10
 • Số/Ký hiệu: 61/2018/NĐ-CP
  Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Số/Ký hiệu: 1137/UBND-TTTH
  V/v: Triển khai liên thông gửi, nhận văn bản điện tử từ UBND huyện, thị xã, thành phố xuống UBND các xã, phường, thị trấn.
 • Số/Ký hiệu: 19/2014-QĐ-TTg
  Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
 • Số/Ký hiệu: 12341
  Văn bản chỉ đạo của Sở thông tin và truyền thông về việc tăng cường hoạt động ứng dụng CNTT
 • CHUYÊN MỤC VIDEO
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: