Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông lần thứ 17

Thời gian đăng: 4/23/2019 9:22:13 AM

Ngày 18/4/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 với nội dung đánh giá kết thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Vừ A Bằng, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

BCH.jpg

Đồng chí Vừ A Bằng – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong quý I/2019, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT – XH trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, được quan tâm, đôn đốc chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ kế hoạch, thu được một số kết quả đáng khích lệ. Trong sản xuất nông nghiệp: kết quả gieo cấy lúa đạt trên 100% kế hoạch, tổng đàn gia súc trên địa bàn đạt gần 83.000, tăng 4,983 con đạt hơn 120% kế hoạch tỉnh giao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt gần 200 tỷ đồng tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, huyện Điện Biên Đông đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động, đến thời điểm hiện tại toàn huyện có gần 1.500 lao động làm việc tại các khu công nghiệp, 32 lao động đăng ký xuất khẩu lao động… Các hoạt động trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền phục vụ nhân dân được chú trọng thực hiện. Các chế độ chính sách được quan tâm, giải quyết kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với đó, công tác cán bộ có nhiều chuyển biến, bước đầu đã lựa chọn được những cán bộ có năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy định của điều lệ Đảng và theo các nhiệm vụ chính trị - xã hội; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng đúng quy trình… 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các dự thảo báo cáo, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống chính trị huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2019.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp cụ thể để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát kinh tế - xã hội đã đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch Huyện ủy, UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác giảm nghèo, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện./.

Nguồn tin: Nguyễn Thịnh – Đài Điện Biên Đông

 • THƯ VIỆN ẢNH
  • VĂN BẢN MỚI
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/QĐ-UBND
  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 814/GM-UBND
  Mời họp UBND huyện tháng 10
 • Số/Ký hiệu: 61/2018/NĐ-CP
  Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Số/Ký hiệu: 1137/UBND-TTTH
  V/v: Triển khai liên thông gửi, nhận văn bản điện tử từ UBND huyện, thị xã, thành phố xuống UBND các xã, phường, thị trấn.
 • Số/Ký hiệu: 19/2014-QĐ-TTg
  Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
 • Số/Ký hiệu: 12341
  Văn bản chỉ đạo của Sở thông tin và truyền thông về việc tăng cường hoạt động ứng dụng CNTT
 • CHUYÊN MỤC VIDEO
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: