HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG LẦN THỨ 16

Thời gian đăng: 12/19/2018 8:18:30 PM

Thưa quý vị và các bạn! Sáng ngày 14/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, kỳ họp thứ 16 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách địa phương năm 2018, xem xét nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp và dự toán phân bổ ngân sách năm 2019. Đồng chí Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông chủ trì hội nghị.

Theo đó, Năm 2018, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện Điện Biên Đông tiếp tục phát triển ổn định và giữ vững. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt gần 12.800 ha,  tăng 94 ha so với năm 2017, chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định với  tổng đàn gia súc đạt trên 95.000 con, gia cầm đạt gần 180.000 con. Tổng  thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt trên 660 tỷ đồng đạt 110,45% kế hoạch giao. Bên cạnh đó huyện Điện Biên Đông duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân với trên 99 ngàn lượt người được khám chữa bệnh đạt 94,3% kế hoạch giao, hết năm 2018 huyện có 9 xã đạt chuẩn về y tế tăng 2 xã so với năm 2017.... Các hoạt động trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin tuyên truyền phục vụ nhân dân được chú trọng thực hiện. Các chế độ chính sách được quan tâm kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó, công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã lựa chọn được những cán bộ có năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện theo đúng quy định của điều lệ Đảng và các nhiệm vụ chính trị - xã hội; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng đúng quy trình, nguyên tắc thủ tục quy định… Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các dự thảo báo cáo, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống chính trị huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp cụ thể để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát kinh tế - xã hội đã đề ra. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch Huyện ủy, UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác giảm nghèo, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện…/.

Nguồn tin: Mạnh Đạt – Đài Điện Biên Đông.

 • THƯ VIỆN ẢNH
  • VĂN BẢN MỚI
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/QĐ-UBND
  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 814/GM-UBND
  Mời họp UBND huyện tháng 10
 • Số/Ký hiệu: 61/2018/NĐ-CP
  Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Số/Ký hiệu: 1137/UBND-TTTH
  V/v: Triển khai liên thông gửi, nhận văn bản điện tử từ UBND huyện, thị xã, thành phố xuống UBND các xã, phường, thị trấn.
 • Số/Ký hiệu: 19/2014-QĐ-TTg
  Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
 • Số/Ký hiệu: 12341
  Văn bản chỉ đạo của Sở thông tin và truyền thông về việc tăng cường hoạt động ứng dụng CNTT
 • CHUYÊN MỤC VIDEO
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: