Gần 60 học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thời gian đăng: 10/8/2018 8:47:27 AM

Sáng 03/10, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đã diễn ra khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tháng 10 năm 2018. Dự khai mạc có đồng chí Lê Văn Kha - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và gần 60 đảng viên dự bị đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc.

DVM.jpg

Đồng chí Lê Văn Kha phát biểu khai mạc

        Trong thời gian 10 ngày học (từ 03/10 - 12/10), các đồng chí đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng trong huyện sẽ được giới thiệu các nội dung: Chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

          Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Văn Kha - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đồng thời, định hướng những nhiệm vụ người đảng viên mới cần phải tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao nhận thức đối với trách nhiệm của người đảng viên cộng sản trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ mới, vận mệnh mới. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới được kết nạp xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và vận dụng linh hoạt vào quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao, sát với điều kiện thực tiễn.  


TC.jpg
Toàn cảnh lớp học

        Đồng chí Lê Văn Kha đề nghị ban tổ chức lớp học chuẩn bị chu đáo mọi mặt, duy trì lớp học theo đúng kế hoạch, bảo đảm tốt về nội dung chương trình đã xác định. Đội ngũ giảng viên trình bày bài giảng khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, giúp người học dễ nhớ, dễ hiểu. Đặc biệt, các học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tham gia học tập đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp và tham gia viết bài thu hoạch bảo đảm chất lượng./.

       

Nguồn tin: Ban Biên Tập

 • THƯ VIỆN ẢNH
  • VĂN BẢN MỚI
 • Số/Ký hiệu: 02/2018/QĐ-UBND
  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 814/GM-UBND
  Mời họp UBND huyện tháng 10
 • Số/Ký hiệu: 61/2018/NĐ-CP
  Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 • Số/Ký hiệu: 1137/UBND-TTTH
  V/v: Triển khai liên thông gửi, nhận văn bản điện tử từ UBND huyện, thị xã, thành phố xuống UBND các xã, phường, thị trấn.
 • Số/Ký hiệu: 19/2014-QĐ-TTg
  Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
 • Số/Ký hiệu: 12341
  Văn bản chỉ đạo của Sở thông tin và truyền thông về việc tăng cường hoạt động ứng dụng CNTT
 • CHUYÊN MỤC VIDEO
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: